Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
Dřevokazný hmyz 27. 12. 2023

Tesařík obrovský – zákonem chráněný dřevokazný hmyz

Zuzana Spudichová
Autor Zuzana Spudichová

Tesařík obrovský je dřevokazný, avšak vzácný hmyz chráněný zákonem. Požírá sice vzrostlé živé stromy, ale vaše domovy jsou před ním zcela v bezpečí. Seznamte se blíže s tímto ohroženým druhem.

Charakteristika tesaříka obrovského

Tesařík obrovský, cerambyx cerdo, je druh dřevokazného hmyzu, kterého můžete potkat i u nás, protože je rozšířen po celé střední a jižní Evropě, v jižní části Švédska a také v severní Africe a na Kavkaze až k řece Dněpr. Ačkoli se jedná o brouka, který způsobuje škody, je tesařík obrovský zařazen mezi ohrožené druhy a je zákonem chráněný. Není proto dovoleno mu jakkoli ubližovat a likvidovat ho.

Tento druh tesaříka se dorůstá až 56 milimetrů. Samci bývají obvykle štíhlejší a mívají také dvakrát delší tykadla než samičky. Jsou zbarvení do tmavě hněda, přičemž jejich krovky jsou zakončeny červenohnědou barvou. Larvy tesaříka obrovského jsou světle žluté s rezavou hlavou a mohou dosahovat délky až 10 cm. Líhnou se z vajíček nakladených pod kůrou stromů, kde první rok přezimují a poté až pět let postupně pronikají chodbičkami hlouběji do kmene stromu a požírají ho.

Vzhled a charakteristika tesaříka obrovského

Potrava tesaříka obrovského aneb na jakém dřevu si pochutnává

Potravou tesaříka obrovského jsou převážně duby. Vzácně si pochutnává na jilmech nebo ořešácích a opravdu výjimečně na jasanu a vrbě. Vyhledává staré živé stromy, často starší i sta let, které se nachází na slunném místě, obvykle na krajích lesa, v alejích nebo světlých porostech svahů či osamocených stromech na loukách. Důvodem, proč je tento vzácný druh tak ohrožený, je mimo jiné likvidace starých listnatých stromů, ale také používání jiných netradičních způsobů lesního hospodaření.

Na rozdíl od jiných tesaříků, například tesaříka krovového, tesařík obrovský nikdy nenapadá konstrukce domů, krovy ani jiné opracované dřevo. Vaše domovy jsou tak před tímto druhem tesaříka v naprostém bezpečí.

Druhy tesaříků napadající dřevěné konstrukce

Pokud jste zaznamenali známky přítomnosti tesaříků – chodbičky ve dřevě a výletové otvory, nebo jste spatřili létajícího dospělce či po dřevě lezoucí larvu, pravděpodobně se bude jednat o jiný druh než tesaříka obrovského. Mezi druhy tesaříků, které způsobují škody na dřevěných konstrukcích či jiném stavebním dřevě patří:

Více informací o těchto i dalších tesařících a také o tom, jaké škody páchají a jak je efektivně zlikvidovat, se dozvíte v našem starším článku. A pokud známky napadení, které jste objevili, neodpovídají napadení tesaříků, může se jednat o jiný dřevokazný hmyz. Nahlédněte proto do našeho blogu, kde vám postupně všechny dřevokazy představujeme, a to včetně dřevokazných hub.

Způsoby likvidace tesaříků svépomocí

Jestliže jste napadení odhalili včas a jedná se pouze o lokální poškození dřevěné konstrukce či nábytku, můžete vyzkoušet různé insekticidy, které seženete v obchodech i na internetu. Oproti tomu na rozsáhlé škody, kdy jsou napadeny trámy, krovy a další dřevěné části vašeho domu, jsou tyto přípravky krátké a je nutné vyhledat odbornou pomoc. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.

Odborná likvidace tesaříků

Likvidaci tesaříků a dalšího dřevokazného hmyzu zajišťujeme v rodinných i bytových domech, v chalupách, ale také v městských a historických budovách. Každé napadení dřevokazy řešíme individuálně a pro každou situaci vybíráme nejvhodnější způsob impregnace.

Pro hubení tesaříků, ale i dalšího dřevokazného hmyzu používáme tyto čtyři metody impregnací:

  • Impregnace dřeva Xilix gelem – tento gel se aplikuje postřikem nebo nátěrem. Jeho výhodou je schopnost proniknout hluboko do dřeva. Lze s ním likvidovat nejen dřevokazný hmyz ve všech vývojových stádiích, ale také dřevokazné houby a plísně.
  • Hloubková tlaková injektáž – při injektáži je dřevo napuštěno impregnační látkou zevnitř pomocí vrtů a vpichů. Tento způsob zajišťuje dlouhodobou ochranu po celou dobu životnosti stavby.
  • Tlaková impregnace postřikem Airless technologií – tato technologie funguje na principu bezvzduchového nástřiku impregnace za pomoci vysokého tlaku. Díky tomu se přípravek dostane nejen na povrch dřeva, ale také do chodbiček a výletových otvorů, mezer ve dřevě, prasklin i hůře dostupných míst.
  • Máčení dřeva – dřevo je několik hodin máčeno ve vanách naplněných impregnační látkou, která proniká do hloubky, vsakuje se a zajišťuje tak dlouhodobou ochranu.

Proč zvolit právě Chytré Střechy?

Protože nenabízíme pomoc pouze při likvidaci tesaříků a dalšího dřevokazného hmyzu či hub a plísní. Pomůžeme vám také s ochranou a sanací dřeva nebo se správným odvětráváním půdních prostor, které funguje jako prevence proti všem dřevokazům. Můžeme vám také nabídnout komplexní řešení půdních prostor. To znamená, že se na vaši půdu přijedeme podívat a podle jejího aktuálního stavu navrhneme všechny potřebné úpravy. Zajistíme měření úniku tepla i případné zateplení. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a my přijedeme kamkoli po celé České republice.

Zuzana Spudichová
Článek pro Vás napsal Zuzana Spudichová

Po střední ekonomické škole mě má láska ke knihám a českému jazyku zavála trochu jiným směrem. A tak jsem na vysoké škole vystudovala Jazykovou a literární kulturu. Při studiích jsem využila příležitosti a na krátký čas jsem se přesunula do…

Více článků od autora