Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Dospělák má tmavě hnědou barvu, krovky jsou zakončeny červenohnědou. Bývá velký až 5,6 cm. Samci jsou obvykle štíhlejší než jejich družky a mívají dvakrát delší tykadla. Pozor, je zařazen mezi ohrožené druhy a je tedy chráněný zákonem! Vyskytuje se kromě naší republiky v celé střední a jižní Evropě, rovněž v severní Africe a na Kavkaze až po řeku Dněpr.

Milovník dubu

Tento druh tesaříka miluje duby. Vzácně ochutnává jilmy a ořešáky či jiné druhy, jako například jasan či vrba, ale skutečně výjimečně. Vyhledává živé vzrostlé stromy, rostoucí na slunečných místech, hledejme ho tedy na okrajích lesa, v alejích, světlých porostech na svazích či na jednotlivých stromech na loukách a pastvinách. Má rád duby staršího data „narození“, uvádí se, že i starší než sto let. Samičky kladou vajíčka do kůry, v níž se rodí larvy. Ty v kůře první rok pouze přezimují, později pronikají hlouběji do kmene a vyžírají chodbičky i skuliny, v níž se zakuklují. Vývoj larev se pohybuje mezi třemi až pěti roky. Larvy jsou světle žluté s rezavou hlavou a bývají až deset centimetrů dlouhé.

Ohrožený druh

Vylíhnutý dospělák se rojí od konce května do srpna, nejvyšší frekvence jeho výskytu se udává od poloviny června do půlky července. Jsou k vidění večer a v noci, přes den se zdržují ve svých úkrytech a korunách stromů. Jedná se vzácný a mizející druh, měl by být hojnější na konkrétních lokalitách v jižních Čechách a na jižní Moravě. Jeho ohrožení bylo vyvoláno používáním jiných způsobů (na rozdíl od tradičních) lesního a pastevního hospodaření, nesvědčí mu pochopitelně likvidace starých listnatých stromů ve slunečných lokalitách nebo zarůstání náletem. Na rozdíl od jiných kolegů tesaříků nenapadá konstrukce domů, krovy a opracované dřevo.

Nevíte si rady?

Nevadí, pošlete nám nezávaznou poptávku, budeme se vám věnovat.

Poslat nezávaznou poptávku