Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans)

Účinná likvidace dřevomorky domácí aneb jak ochránit dřevěné konstrukce

Jana Mládková
Autor Jana Mládková

Dřevomorka domácí způsobuje vážné poškození dřeva, dokáže také rozložit papír, textil nebo poškozovat zdivo. Její šíření probíhá dlouhou dobu skrytě. S nástupem vhodných podmínek se houba dokáže rozšířit velmi rychle a zdevastovat rozsáhlé plochy. Proto je důležité s její likvidací neotálet. V článku se dozvíte jak dřevomorku domácí poznat, o vlivu vlhkosti, způsoby likvidace dřevomorky a o sanaci a ochraně krovu.

Charakteristické znaky dřevomorky domácí

Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) je jedlá dřevokazná houba z čeledi dřevomorkovité (Serpulaceae). Prorůstá dřevem, které postupem času zcela rozkládá a snižuje jeho pevnost. Narušuje tedy nejen samotné dřevěné konstrukce, ale ovlivňuje statiku celých budov. Preferuje vlhké prostředí, jako jsou sklepy, dlouho nevětrané prostory, střechy s problémy týkajícími se zatékání dešťové vody a podobně. Vyskytuje se celoročně.

Jak vypadá dřevomorka domácí

Plodnice dřevomorky domácí je plochého tvaru, velikostně různorodá v rozsahu centimetrů. Barevně se okraj jeví bíle až nažloutle, vnitřek bývá hnědavě žlutý. Plodnice pokrývá dřevo po povrchu a je možné ji odstranit. Podhoubí této houby je vatovité a táhne se za zdrojem vody, může tak dosahovat až několika metrů. Při rozkladu dřeva vydává dřevomorka charakteristickou houbovou vůni.

Dřevomorka domácí v půdních prostorách domu

Jak poznat dřevo napadené dřevomorkou?

Dřevomorka se vyskytuje převážně na zpracovaném dřevě listnatých a jehličnatých stromů, zatímco ve volné přírodě je velmi vzácná. Její hlavní cíl jsou dřevěné části staveb, jako jsou trámy, podlahy, dřevěné stěny, dveře a nábytek. Podhoubí této houby může pronikat do zdí skrze skuliny v cihlách nebo nekvalitní maltou.

Dřevo napadené dřevomorkou domácí se postupně barví do hněda, hranolkovitě se rozpadá, na lomu je hladké, lesklé a zcela ztrácí svou pevnost. Při nepříznivých životních podmínkách probíhá často hniloba uvnitř průřezu a vrchní slupka dřeva zůstává zdánlivě neporušená, podobně jako je tomu u dřeva napadeného trámovkou. Oproti trámovce se však dřevo rozpadá do výrazně větších kostek.

Šíření dřevomorky aneb na co si dát pozor

Dřevomorka domácí se při vhodných podmínkách dokáže rychle a nenápadně šířit pomocí speciálních provazcovitých útvarů nazývaných rhizomorfy, které jsou schopné pronikat zdivem a tenkým betonem. Pokud tomuto šíření chcete zabránit, je důležité vědět, na jaké faktory si dát pozor.

Vlhkost dřeva je váš nepřítel

Zvýšená vlhkost je faktor, který v rámci ochrany před dřevomorkou nehraje ve váš prospěch. Uzavřené dřevěné střešní konstrukce jsou dlouhodobě vystaveny větší vlhkosti a tím pádem jsou více ohrožené napadením. Rozšíří-li se dřevomorky do bytového prostoru s vhodnými vlhkostními a teplotními podmínkami, vytváří se velmi rychle mycelium, které prorůstá a rozkládá dřevo. Na povrchu materiálu se tvoří plodnice. Dřevomorka přežívá za skromných vlhkostních podmínek. V počáteční fázi růstu vyžaduje optimální vlhkost substrátu přibližně 30 %, zatímco později si určité množství vody vyrábí sama chemickou cestou.

Dřevomorka domácí disponuje vyvinutým systémem transportu vody pomocí svých hyf. Proto není obvykle dostatečné pouze odstranit plodnice a zdroj zvýšené vlhkosti, jak je tomu u většiny jiných druhů dřevokazných hub. Je vhodné nechat celou situaci posoudit odborníky, zhodnotit míru napadení a navrhnout správný způsob sanace. Napadené dřevo je třeba odstranit, nahradit novým a celou konstrukci ošetřit chemickým přípravkem na likvidaci hub a plísní. Pokud máte podezření na napadení dřevomorkou, kontaktujte odbornou pomoc.

Manipulace s napadeným dřevem    

Kromě rozmnožování dřevomorky prostřednictvím výtrusů existuje také možnost jejího rozšíření pomocí úlomků živého mycelia nebo napadeného dřeva. Jedná se o velmi častý scénář, který je obvykle způsoben nedbalým zacházením s infikovaným dřevem během sanace a jeho rozptýlením na dosud zdravé dřevěné konstrukce.

Jak ochránit dřevo před dřevomorkou domácí

Prevence je klíčová pro minimalizaci rizika napadení dřevomorkou a ochranu vašeho domu. Přečtěte si, co můžete pro ochranu vašeho domu udělat s předstihem:

 • zajišťujte dobrou ventilaci a odstraňujte případné zdroje nadměrné vlhkosti v domě
 • zabraňte kontaktu dřeva s vlhkými povrchy, zabezpečte správné odvodnění okolo domu
 • pravidelně kontrolujte dřevěné konstrukce a hledejte známky napadení dřevomorkou (plodnice, výtrusy či měkké a rozpadající se dřevo)
 • provádějte opravy poškozených částí dřeva a zabraňte zatékání vody
 • použijte ochrannou impregnaci a sanaci dřeva

Jak na likvidaci dřevomorky domácí

Zanedbali jste dostatečnou ochranu svých dřevěných krovů a trámů a nyní máte dřevo napadené dřevomorkou? Je důležité včas zahájit likvidaci, buď svépomocí nebo pod odborným dozorem, abyste minimalizovali škody způsobené dřevomorkou. 

 • Identifikace napadených oblastí: Nejprve je nutné identifikovat napadená místa. Hledejte známky jako jsou výtrusy, plodnice, měkké a rozpadající se dřevo nebo tunely v dřevě.
 • Odstranění napadeného dřeva: Napadené kusy dřeva je třeba odstranit a nahradit nepoškozeným dřevem. Je důležité odstranit i okolní dřevo, které by mohlo být napadené, a to alespoň v okolí 1 metru. Napadené dřevo doporučujeme spálit v dostatečné vzdálenosti od domu.
 • Likvidace napadených omítek a zdiva: Je-li napadena i část omítky či zdiva, je třeba ho vybourat, chemicky ošetřit například injektáží, a následně znovu vyzdít.
 • Použití chemických přípravků: Speciální chemické přípravky jako insekticidy, fungicidy nebo boráty zabrání dalšímu šíření dřevomorky ve dřevě. Tyto přípravky se aplikují na povrch nebo se vstřikují přímo do dřeva.
 • Sanace krovu: Pokud byla dřevomorka přítomná ve stavebních konstrukcích, je potřeba provést sanaci. Sanace zahrnuje odstranění a výměnu napadených částí a ochranu částí nepoškozených.
 • Preventivní ochrana: Vždy je potřeba dodržovat správnou úroveň vlhkosti, pravidelně dřevo kontrolovat a zabránit jeho kontaktu s vlhkými povrchy. Myslete také na pravidelnou údržbu.

Likvidace dřevomorky může být složitý proces a při větších škodách je lepší vyhledat profesionální pomoc od odborníků, kteří mají zkušenosti s likvidací a prevencí této dřevokazné houby. Odborná firma vybere vhodný přípravek proti dřevokazným houbám, případě navrhne některou ze svých impregnačních metod.

Proč se obrátit s likvidací dřevokazných hub na Chytré Střechy?

Naše společnost se specializuje na komplexní ochranu a sanaci dřeva pomocí impregnace. Každý případ řešíme individuálně a navrhujeme nejlepší postup pro likvidaci dřevomorky. Naše služby zahrnují ošetření celé střechy, dřeva napadeného i zdravého. Poskytujeme také doporučení pro preventivní ochranu zbývajícího dřeva.

Pro hubení dřevomorky ve dřevě využíváme několik osvědčených metod impregnace:

 • impregnace gelem Xilix
 • tlaková impregnace dřeva nástřikem Airless technologií
 • hloubková tlaková injektáž
 • máčení dřeva

Naše služby jsou dostupné po celé České republice a při výběru metody impregnace pečlivě zvažujeme konkrétní situaci. Likvidaci dřevokazných huba plísní provádíme v rodinných a bytových domech, městských budovách, historických budovách, roubenkách i chalupách. Všechny používané přípravky jsou certifikované, což zajišťuje jejich kvalitu a účinnost.

S našimi odbornými znalostmi a použitím kvalitních přípravků vám zaručujeme spolehlivou likvidaci dřevomorek a dlouhodobou ochranu vašeho dřeva. Naše práce a reference mluví samy za sebe. Pro ukázku nahlédněte do naší galerie na sanaci dřeva a likvidaci dřevokazných škůdců v Bílém Újezdě

V případě jakýchkoli dotazů ohledně likvidace dřevomorek a jiných dřevokazných hub a plísní nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 721 078 215 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@chytrestrechy.cz. Díky našim dlouholetým zkušenostem vám rádi poradíme a pomůžeme.

Jana Mládková
Článek pro Vás napsal Jana Mládková

Jsem studentkou medicíny na Masarykově univerzitě v Brně, kam mě přijali po absolvování státního gymnázia v Poličce. Vedle mého studia mě baví také práce s texty, a proto jsem se ve volném čase na vysoké škole začala věnovat copywritingu.…

Více článků od autora