Dřevokazné houby

Efektivní likvidace dřevokazných hub aneb zdravé dřevo pro váš dům

Jana Mládková
Autor Jana Mládková

Napadení dřevokaznými houbami je vážný problém, který může ohrozit stabilitu a bezpečnost střešních prostor. Tyto nepříjemní škůdci se mohou tajně šířit po dřevěných konstrukcích a způsobit značné škody. Proto je velmi důležité je včas identifikovat a pustit se do efektivní likvidace. V článku si řekneme, jak rozpoznat napadení parazitickými dřevokaznými houbami a popíšeme si efektivní metody likvidace, které mají za cíl nejen ochránit vaši nemovitost, ale také obnovit střešní prostory do bezpečného a zdravého stavu.

Charakteristika dřevokazných hub

Dřevokazné houby jsou typem hub specializujícím se na rozklad dřeva a jiných celulózových materiálů. Jsou známé svou schopností napadat a poškozovat dřevěné konstrukce a materiály jako střechy, podlahy, stropy a trámy. Dřevokazné houby napadají a rozkládají živé i mrtvé dřevo. Způsobují řadu chorob dřeva, mezi nejznámější patří bílá a hnědá hniloba.

Pro svůj růst potřebují optimálně vlhkost dřeva 25–50 %. Velmi dobře se jim daří v nevětraných prostorách, kde mají ideální podmínky pro růst a rozmnožování. Dřevokazné houby nejprve infikují dřevo, jejich mycelium následně proniká dovnitř dřeva a začíná ho rozkládat. Mohou oslabit strukturální stabilitu budov a způsobit nedostatečnou nosnost dřevěných materiálů.

Výskyt dřevokazných hub je rozšířený po celém světě a je ovlivněn klimatickými a geografickými podmínkami jednotlivých míst. V Evropě jsou dřevokazné houby běžnými škůdci, zejména v oblastech s vlhkým klimatem. Výjimkou není ani Česká republika, s dřevokaznými houbami se můžete setkat ve všech regionech.

Druhy dřevokazných hub

V České republice je jednou z nejběžnějších dřevokazných hub dřevomorka domácí. Je považována za hlavního původce škod na dřevěných budovách a historických památkách tady i v mnoha dalších zemích. Na vašich stavbách se můžete dále setkat také s těmito dřevokaznými houbami:

Dřevokazné houby nejsou jediným nepřítelem dřeva. Dále se můžete setkat také s různými druhy dřevokazného hmyzu. Pamatujte na to, že výskyt dřevokazných škůdců je ovlivněn místními podmínkami, typem dřeva a vlhkostí. Prevence a pravidelná kontrola dřevěných konstrukcí jsou klíčovými kroky k ochraně před těmito škůdci.

Jak vypadá napadení dřevokaznými houbami aneb bílá a hnědá hniloba

Našli jste na vašich dřevěných trámech bílé nebo hnědé skvrny? S velkou pravděpodobností se jedná o projev napadení dřevokaznou houbou a díváte se na rozklad neboli hnilobu dřeva. Existuje několik typů hniloby dřeva, které jsou způsobeny různými druhy dřevokazných hub. Každý typ hniloby má své vlastní charakteristické rysy a způsob poškození dřeva. Identifikace a správné zacházení s konkrétním typem hniloby jsou klíčové pro ochranu dřevěných materiálů a konstrukcí. Mezi nejčastější patří bílá a hnědá hniloba

 • Hnědá hniloba je charakterizována rozkladem celulózy v dřevě, zatímco lignin zůstává částečně zachován. Dřevo získává hnědou barvu, ztrácí pevnost a stává se křehkým. Tento druh hniloby je často způsoben dřevokaznými houbami, jako je trámovka, koniofora nebo pornatka Vaillantova.
 • Bílá hniloba je typ hniloby, který rozkládá jak celulózu, tak lignin ve dřevě. Dřevo postižené bílou hnilobou získává bílou nebo světlou barvu. 
 • Speciálním typem rozkladu, se kterým se můžete setkat, je měkká hniloba. Postihuje celulózu ve dřevě a lignin zůstává relativně nepoškozený. Tento druh hniloby je způsoben dřevomorkami a na pohled se jeví jako bílá skvrna s hnědým středem.
Dřevěná podlaha napadená dřevomorkou domácí

Venkovní dřevo nebo přímý styk s vodou či vlhkou zeminou vytvářejí ideální podmínky pro vznik a růst dřevokazných hub. Často je možno vidět dřevokazné houby na trámech pod střechami, kde nebyla provedena dostatečná izolace nebo byla narušena. Není-li dřevo ošetřeno, výrazně se zkrátí jeho životnost a bude podléhat postupné zkáze.

Ochrana dřeva proti dřevokazným houbám

Prevence je vždy účinnější a levnější než řešení důsledků. U napadení dřevokaznými houbami je to podobně. Jaké preventivní kroky před napadením dřevokaznými houbami můžete udělat sami a předejít tak nákladné likvidaci?

 • Pravidelně prostory větrejte a udržujte nízkou vlhkost ve stavbě i ve dřevě.
 • Na stavbu vždy používejte dobře proschlé dřevo.
 • Venkovní dřevěné konstrukce by měly být dobře zakryté nebo chráněné, aby se minimalizovalo vystavení dešti a vlhkosti.
 • Používejte ochranné bariéry, jako jsou hliníkové nebo plastové lišty, které zabraňují přímému kontaktu dřeva s půdou nebo vlhkým povrchem.
 • Impregnujte dřevo dostupnými impregnačními prostředky, které chrání dřevo před houbami a škůdci.
 • Kontrolujte změny barvy dřeva, které by mohly nasvědčovat přítomnosti dřevokazných hub.
 • Pravidelně kontrolujte dřevěné konstrukce na další příznaky napadení a provádějte potřebné opravy.

Pokud zjistíte příznaky napadení houbami, odstraňte a nahraďte postižené dřevo, aby se zabránilo šíření infekce. Při závažném napadení nebo nejistotě konzultujte s odborníkem další kroky a doporučení.

Možnosti likvidace dřevokazných hub 

Jaká opatření provést doma, pokud máte napadené konstrukce ze dřeva? Základem je identifikace napadených částí dřeva. Hledejte přitom znaky hniloby dřeva. Následně odstraňte napadené části a nahraďte zdravým dřevem. Na likvidaci dřevokazných hub můžete použít speciální chemické přípravky jako insekticidy a fungicidy, přípravky se aplikují na povrch nebo se vstřikují přímo do dřeva. 

Hubení dřevokazných hub svépomocí může být obtížné a může vyžadovat odborné znalosti a vybavení. Nejefektivnější metodou likvidace je impregnace dřeva. Zde jsou nejčastěji používané tyto metody impregnace:

 • Impregnace gelem Xilix – Výhodou impregnace gelem je schopnost proniknout do dřeva až do hloubky 2–5 cm, což představuje několikanásobně větší dosah než u konkurenčních produktů. Gel může být aplikován buď postřikem nebo nátěrem.
 • Tlaková impregnace dřeva nástřikem Airless technologií – Tlaková impregnace využívá bezvzduchový nástřik prováděný za vysokého tlaku, při kterém je roztok stlačen profesionálním stříkacím zařízením do pistole a následně stříkán ven. Díky Airless technologii má tento přípravek schopnost proniknout nejen na povrch, který je zrovna ošetřován, ale také do výletových otvorů, prasklin a mezer ve dřevě.
 • Hloubková tlaková injektáž – Tato metoda funguje na základě principu vrtů a vpichů, při kterých je dřevo napouštěno impregnační látkou přímo zevnitř. Tato metoda poskytuje dlouhodobou ochranu téměř po celou dobu životnosti stavby.
 • Máčení dřeva – Při procesu máčení dřeva impregnační látka pronikne do dřeva dostatečně hluboko a zajistí tak efektivní ochranu před škůdci. Máčení probíhá ve vanách naplněných impregnační látkou, kde je dřevo namáčeno po několik hodin.

Komplexní řešení půdních prostor od Chytrých Střech

Ochranu dřeva řešíme komplexně a velmi individuálně. K likvidaci dřevokazných hub používáme čtyři osvědčené metody impregnace. Všechny metody jsou certifikované a časem osvědčené. Likvidaci dřevokazných hub provádíme v rodinných a bytových domech, městských budovách, historických budovách, roubenkách i chalupách. Pro každou situaci navrhujeme nejlepší postup likvidace a poskytujeme také doporučení pro ochranu dřeva nepoškozeného. Naše služby jsou dostupné po celé České republice

Společnost Chytré Střechy vám nabízí komplexní řešení půdních prostor, kdy společně zhodnotíme stav vaší stavby a probereme individuální plán ke zlepšení stávajícího stavu. Součástí jsou tyto služby:

Naše vlastní práce a reference mluví samy za sebe. Pro ukázku se podívejte na likvidaci dřevokazného hmyzu a hub v krovu knihovny v Teplicích. Památkově chráněná budova prodělala rozsáhlou rekonstrukci dřevěného stropu a části krovu, která byla napadena dřevomorkou. Byla provedena celková chemická sanace, ale vzhledem k infekci tesaříkem krovovým jsme volili nejúčinnější metodu tlakové injektáže celého krovu.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně likvidace dřevokazných hub a jiných dřevokazných škůdců nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 721 078 215 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@chytrestrechy.cz. Díky našim dlouholetým zkušenostem vám rádi poradíme a pomůžeme.

Jana Mládková
Článek pro Vás napsal Jana Mládková

Jsem studentkou medicíny na Masarykově univerzitě v Brně, kam mě přijali po absolvování státního gymnázia v Poličce. Vedle mého studia mě baví také práce s texty, a proto jsem se ve volném čase na vysoké škole začala věnovat copywritingu.…

Více článků od autora